LIGE VED KGS. NYTORV
T A N D L Æ G E R N E
P A L Æ C E N T R E T
FOREIGN PATIENTS WELCOME

DE LØSE TÆNDERS SYGDOM

Parodontose (parodontitis marginalis) er en sygdom i tændernes støttevæv og ikke selve tænderne. Sygdommen er multifaktoriel og skal bekæmpes som sådan. Parodontose er en konsekvens af en længerevarende (oftest årelang) tandkødsbetændelse der har nedbrudt den knogle og det bindevæv tanden sidder i. Resultatet er løse tænder og blødende tandkød. Kommer du i tide, kan vi redde dine tænder.

Behandlingen består primært i at fjerne årsagen til parodontosen – nemlig tandkødsbetændelsen. Andre faktorer som f.eks. rygning eller diabetes kan også spille ind, og i behandlingen tager vi derfor udgangspunkt i hele din livsstil og dit helbred.

Der har gennem årene været mange bud på smarte behandlinger af denne så komplicerede sygdom. I Palæcentret anvender vi udelukkende valide og veldokumenterede metoder. Efter en grundig diagnostik og registrering af sygdommen og dens stadium tilrettelægges et individuelt forløb baseret på de aktuelle fund. Derefter igangsættes behandlingen, og ved hvert besøg kontrolleres og vurderes sygdommens udvikling og behandlingens effekt.

Oftest består behandlingen af rens af de berørte tænders rødder kombineret med professionel tandrensning. Operationer og/eller antibiotikabehandling kan ved sværere tilfælde blive aktuelt.

Vigtigst er dog patientens egen indsats. Behandlingen er et fælles projekt der kun kan lykkes ved godt samarbejde. Derfor giver vi dig grundig og individuel instruktion i at pleje dine tænder helt korrekt. Det er ikke nogen let sag (under 10% af alle voksne danskere kan børste tænder korrekt!), og vi vil derfor ved hvert besøg følge op på den hjemlige del af behandlingen. Så du har dine tænder hele livet.

Vil du have en tid?

Skriv hvem du er, og hvornår du gerne vil til. Så ringer vi til dig hurtigst muligt med bekræftelse eller tilbud om en anden tid.